Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Popović Velibor


Matični broj registra RKFBiH:
200000040


Licenca:
reg.br. 3120969229
28.06.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
BP REVIZOR" d.o.o. Sarajevo
Envera Šehovića 44, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7