Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Jakupović Šejla


Matični broj registra RKFBiH:
200004000


Licenca:
reg.br. 3090060231
08.02.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"NGO AND BUSINESS AUDIT" d.o.o. Sarajevo,
ul. Trg heroja br.10, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7