Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Pinjuh Grgo


Matični broj registra RKFBiH:
200004020


Licenca:
reg.br. 3081090239
26.10.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
„LeitnerLeitner Revizija“ doo
Hiseta 15, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7