Registar ovlaštenih revizora

Pinjuh Grgo


Matični broj registra RKFBiH:
200004020


Licenca:
reg.br. 3080595204
24.09.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 24.09.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:
„LeitnerLeitner Revizija“ doo
Hiseta 15, Sarajevo


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7