Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Omerika Azer


Matični broj registra RKFBiH:
200004130


Licenca:
reg.br. 3091047237
02.10.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIK" d.o.o. Sarajevo,
ul.Branilaca Sarajeva br.20, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7