Registar ovlaštenih revizora

Omerika Azer


Matični broj registra RKFBiH:
200004130


Licenca:
reg.br. 3090745203
24.09.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 24.09.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIK" d.o.o. Sarajevo,
ul.Branilaca Sarajeva br.20, Sarajevo


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7