Registar ovlaštenih revizora

Knezović Dragan


Matični broj registra RKFBiH:
200002750


Licenca:
reg.br. 3070154202
13.04.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 13.04.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7