Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Novokmet Ognjen


Matični broj registra RKFBiH:
200004190


Licenca:
reg.br. 3091377238
20.12.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIK" d.o.o.
Sarajevo, ul.Branilaca Sarajeva br.20,
Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7