Registar ovlaštenih revizora

Ibrahimović Nedim


Matični broj registra RKFBiH:
200004270


Licenca:
reg.br. 3090192216
26.04.2021.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
„A&A Consulting“ doo Sarajevo,
Merhemića trg bb, Sarajevo


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7