Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Krunić Milenko


Matični broj registra RKFBiH:
200000480


Licenca:
reg.br. 3121038230
04.10.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIDENT" d.o.o. Grude,
ul. Trg Herceg Bosne br. 4, Grude


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7