Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Agić Alma


Matični broj registra RKFBiH:
200004250


Licenca:
reg.br. 3090230248
3090230248
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
ADDRESS d.o.o. Sarajevo,
Marka Marulića do 2C, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7