Registar ovlaštenih revizora

Nasupović Nedžad


Matični broj registra RKFBiH:
200004260


Licenca:
reg.br. 3030190213
05.05.2021.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
REVIZIJA NASUPOVIĆ d.o.o. Živinice
Ul.Oslobođenja S-4, br.74, Živinice


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7