Registar ovlaštenih revizora

Madžak Nedžad


Matični broj registra RKFBiH:
200000430


Licenca:
reg.br. 3090200100
19.07.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 19.07.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
ECOVIS MATAS REVIZIJA d.o.o. Sarajevo
Srđana Aleksića 2, Lamela C


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7