Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Živko Igor


Matični broj registra RKFBiH:
200004350


Licenca:
reg.br. 3060438219
03.06.2021.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7