Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Neretljak Jasmina


Matični broj registra RKFBiH:
200004380


Licenca:
reg.br. 3091215214
18.08.2021.
Federalno ministarstvo finansija
.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIZIJA DERVI" d.o.o. Jajce
ul. Hrvoja Vukčića Hrvatinića br.17, Jajce


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7