Registar ovlaštenih revizora

Hadžić Alen


Matični broj registra RKFBiH:
200004390


Licenca:
reg.br. 3091529218
30.09.2021.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"EURO-BIRO" d.o.o. Sarajevo
ul. Hifzi Bjelevca br.84, Ilidža, Sarajevo


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7