Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Suljagić Sadika


Matični broj registra RKFBiH:
200004530


Licenca:
reg.br. 3090323225
25.03.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"REV-HANI" d.o.o. Sarajevo,
ul.Branilaca Šipa br.17, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7