Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Bećirbašić Azra


Matični broj registra RKFBiH:
200004600


Licenca:
reg.br. 3091274229
04.10.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"DELOITTE" d.o.o. Sarajevo
Zmaja od Bosne 12c, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7