Registar ovlaštenih revizora

Mataradžija Tarik


Matični broj registra RKFBiH:
200004640


Licenca:
reg.br. 3090984190
10.10.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 10.10.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
"MERFI" d.o.o. Sarajevo
Ul. Porodice Ribar br. 37, Sarajevo


← Registar

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7