Registar ovlaštenih revizora

Zuko Muamera


Matični broj registra RKFBiH:
200001610


Licenca:
reg.br. 3090097209
03.03.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 03.03.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7