Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Brkić Matea


Matični broj registra RKFBiH:
200004750


Licenca:
reg.br. 3080450236
24.05.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
REVIVA d.o.o. Ljubuški,
ul. Andrijice Šimića bb, Ljubuški


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7