Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Đedović Alma


Matični broj registra RKFBiH:
200004760


Licenca:
reg.br. 3090586219
05.07.2021.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
„MAZARS“ d.o.o.Sarajevo,
Bulevar Meše Selimovića 17A, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7