Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Bajrović Samir


Matični broj registra RKFBiH:
200004780


Licenca:
reg.br. 3090807235
21.09.2023
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7