Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Čeho Nerman


Matični broj registra RKFBiH:
200002920


Licenca:
reg.br. 3091103238
26.10.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"n.CONSULTING" d.o.o. Sarajevo
Branilaca Sarajeva 45, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7