Registar ovlaštenih revizora

Šišić Muamera


Matični broj registra RKFBiH:
200002490


Licenca:
reg.br. 3090910203
30.10.2020.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7