Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Zekić Vedran


Matični broj registra RKFBiH:
200004870


Licenca:
reg.br. 3061200238
13.11.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"AUDITING" d.o.o. Sarajevo,
Trebevićka br.7, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7