Registar ovlaštenih revizora

Glogić Edin


Matični broj registra RKFBiH:
200004880


Licenca:
reg.br. 3031099207
05.01.2021.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 05.01.2024.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7