Registar ovlaštenih revizora

Kvesić Danijela


Matični broj registra RKFBiH:
200004890


Licenca:
reg.br. 3071101202
30.12.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 30.12.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7