Registar ovlaštenih revizora

Stočanin Ilvana


Matični broj registra RKFBiH:
200004910


Licenca:
reg.br. 3090009212
20.01.2021.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 20.01.2024.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIK" d.o.o.Sarajevo, Branilaca Sarajeva 20,
Sarajevo


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7