Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Stočanin Ilvana


Matični broj registra RKFBiH:
200004910


Licenca:
reg.br. 3090204243
25.03.2024.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIK" d.o.o.Sarajevo, Branilaca Sarajeva 20,
Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7