Registar ovlaštenih revizora

Spajić Karlo


Matični broj registra RKFBiH:
200000050


Licenca:
reg. br. 3080541224
01.04.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
SIGMA REVIZIJA d.o.o. Široki Brijeg,
Fra Didaka Buntića 72, Široki Brijeg


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7