Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Malbašić Vlatko


Matični broj registra RKFBiH:
200004920


Licenca:
reg.br. 3070068212
09.02.2021.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 09.02.2024.


Firma i adresa revizorskog društva:
ASC COMPANY d.o.o. Široki Brijeg
Gospojinska br. 1, Široki Brijeg


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7