Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Memić Nedim


Matični broj registra RKFBiH:
200004930


Licenca:
reg.br. 3090050216
09.02.2021.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 09.02.2024.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7