Registar ovlaštenih revizora

Vučkić Amra


Matični broj registra RKFBiH:
200004960


Licenca:
reg.br. 3090121215
18.02.2021.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 18.02.2024.


Firma i adresa revizorskog društva:
"PRICEWATERHOUSECOOPERS" d.o.o. Sarajevo
ul. Fra Anđela Zvizdovića br.1, Sarajevo


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7