Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Hadrović Lejla


Matični broj registra RKFBiH:
200003770


Licenca:
reg.br. 3090105218
26.01.2021.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 26.02.2024.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7