Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Babić Amra


Matični broj registra RKFBiH:
200005000


Licenca:
Licenca reg.br. 3040306213
05.05.2021.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7