Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Filipović Mario


Matični broj registra RKFBiH:
200004940


Licenca:
Licenca: reg.br. 3100078215
12.02.2021.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7