Registar ovlaštenih revizora

Unkić Lejla


Matični broj registra RKFBiH:
200005050


Licenca:
reg.br. 3033624218
28.12.2021.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
LIMU d.o.o. Gradačac
Hadžiefendijina 2, Gradačac


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7