Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Vukoja Branka


Matični broj registra RKFBiH:
200005060


Licenca:
reg.br. 3080039229
22.02.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
REVIDENT d.o.o. Grude, ul. Trg Herceg Bosne br.4,
Grude


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7