Registar ovlaštenih revizora

Delić Sanita


Matični broj registra RKFBiH:
200003250


Licenca:
reg.br. 3090174222
07.03.2022
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7