Registar ovlaštenih revizora

Kasapović Damir


Matični broj registra RKFBiH:
200005080


Licenca:
3090286224
14.03.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"MERFI" d.o.o. Sarajevo
Porodice Ribar br. 37, Sarajevo


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7