Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Gagro Danijela


Matični broj registra RKFBiH:
200005100


Licenca:
3071080224
04.08.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7