Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Eminović Elzina


Matični broj registra RKFBiH:
200005160


Licenca:
reg.br. 3071424224
23.11.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7