Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Gojak Elvir


Matični broj registra RKFBiH:
200005200


Licenca:
reg.br. 3040108239
08.02.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:
BIZPLUS FINANCE doo Sarajevo,
Džemala Bijedića 160F, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7