Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Hadžić Sead


Matični broj registra RKFBiH:
200000530


Licenca:
reg.br. 3030584225
20.04.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
RR-team d.o.o. Tuzla,
Hadži Bakirbega Tuzlića 8b, Tuzla


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7