Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Đurđić Dragan


Matični broj registra RKFBiH:
200004650


Licenca:
reg.br. 3121559227
22.02.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7