Registar ovlaštenih revizora

Drobnjak Goran


Matični broj registra RKFBiH:
200005180


Licenca:
reg.br. 3120029230
23.02.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
„BDO“ d.o.o. Banja Luka, ul.
Ive Andrića 15, Banja Luka


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7