Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Šadić Muhamed


Matični broj registra RKFBiH:
200002340


Licenca:
reg.br.3031089224
26.07.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
ALFA REVIZIJA doo Banovići,
Patriotske lige 7, Banovići


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7