Registar ovlaštenih revizora

Karabegović Merima


Matični broj registra RKFBiH:
200003920


Licenca:
reg.br. 3040141230
03.04.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVAH" d.o.o. Tešanj, Braće Kotorića 16,
Jelah, Tešanj


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7