Registar ovlaštenih revizora

Glumčević Ahmed


Matični broj registra RKFBiH:
200000540


Licenca:
reg.br. 3030026169
24.05.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 24.05.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
RR-team d.o.o. Tuzla,
Kazan Mahala 3, Tuzla


← Registar

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7