Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Mehmedović Belma


Matični broj registra RKFBiH:
200005250


Licenca:
reg.br. 3040513230
19.05.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
MAQ PLUS d.o.o. Zenica, Londža bb, PC Roma, Zenica


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7