Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Šahbegović Kemal


Matični broj registra RKFBiH:
200000600


Licenca:
reg.br. 3030787224
14.06.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIZIJA ŠAHBEGOVIĆ" d.o.o.
Živinice, ul. Zlatni ljiljani br.1,
Živinice


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7