Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Sijamija Merdžana


Matični broj registra RKFBiH:
200000640


Licenca:
reg.br. 3090804224
13.07.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7